AKTIVIZIMI I ÇAKRAS MANIPURA

« MANIPURA » apo Çakra e Pleksusit Solar është vendodhja e forcës dhe identitetit tonë por në të njëjtën kohë dhe vendi i timiditetit.

Në gjëndje ekuilibri jep:

Forcë
Vetbesim
Motivim
Paqe
PërgjegjësI për veprimet e mara
Dixhestion të mirë
Sistem të fortë imunitar

Në gjëndje disbalance shkakton:

Mungësë energjie
Mungesë guximi
Vetëvlerësim i ulët
Sjellje kontrolluese
Agresivitet
Frikë
Varësi
Hipervigjilencë
Probleme dixhestive
Probleme me mëlçinë

Shërimi 

Terapia e ngjyrave: Konsumi i ushqimeve të verdha (limon, xhinxher, mango, complex carbs)Veshja e rrobave të verdha.
Vizualizimi i energjisë me ngjyrë të verdhë gjatë meditimit
Kristalet: Citrinë, Amber, Sy Tigri, Jasper i Verdhë
Vajrat për masaxh; kardamom, Vetiver, Limon
Terapia e tingujve: Këndimi i mantras RAM gjatë meditimit, Frekuenca 320 Hz, Tinguj kërcëllime zjarri
Kalo kohë pranë zjarrit, në diell, lejo dritën të qetësojë dhe japë energji.