QUOTE/THENIE

LIMITET E SHËNDETI TONË MENTAL DHE FIZIK JANË TË KUFUZUARA PËR AQ KOHËS SA KEMI PERCEPTIME DHE MENDIMET NEGATIVE. KJO NUK MJAFTON EDHE ATËHERË KUR KUNSUMOJMË DIETËN E DUHUR DHE KEMI NJË STIL TË SHËNDETSHËM JETESE. NGA DR. DAVID FRAWLEY