RITUALE AYURVEDIKE PER NJE JETE TE GJATE

Për një jetë të gjatë Ayurveda rekomandon masazhin e rregullut të 3 organeve vitale:

Majën e kokës

Veshët

Thembrat e këmbës.

https://www.akademiaeshkencavevedike.com/sekretet-e-jetgjatesise