SËMUNDJET DHE SHKAQET E TYRE

Jetesa ne frike 
Kompromentimi I gjumit
Frymemarja e crregullt 
Mosushyerja
Ngarkesa ne pune
Konsumi I ushqimeve te perpunuara ( te amballazhuara)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *