DIAGNOSTIKIMI I GJUHËS

Diagnostikimi i gjuhës është një prej metodave të përdorura në Ayurveda për të vlerësuar gjendjen shëndetësore dhe ekuilibrin e trupit. Sipas Ayurvedës, gjuha është pasqyrë e shëndetit të brendshëm dhe disa karakteristika të saj tregojnë disbalancat ose problemet e mundshme të trupit. Këtu janë disa elemente që mund të vlerësohen në diagnostikimin e gjuhës në …