KURS ONLINE YOGA SHQIP

Yoga është një sistemi i lashtë i praktikave fizike, mendore dhe shpirtërore hinduiste. Kjo traditë i ka rrënjët në filozofinë dhe kulturën hinduiste, por është shpërndarë gjerësisht nëpër botë dhe është praktikuar nga njerëz të ndryshëm me qëllime të ndryshme. Yoga përfaqëson një qasje të holistikës ndaj mirëqenies dhe përfshin trupin, mendjen dhe shpirtin. Në …