DIAGNOSTIKIMI I GJUHËS

Diagnostikimi i gjuhës është një prej metodave të përdorura në Ayurveda për të vlerësuar gjendjen shëndetësore dhe ekuilibrin e trupit. Sipas Ayurvedës, gjuha është pasqyrë e shëndetit të brendshëm dhe disa karakteristika të saj tregojnë disbalancat ose problemet e mundshme të trupit. Këtu janë disa elemente që mund të vlerësohen në diagnostikimin e gjuhës në …

KURS ONLINE YOGA SHQIP

Yoga është një sistemi i lashtë i praktikave fizike, mendore dhe shpirtërore hinduiste. Kjo traditë i ka rrënjët në filozofinë dhe kulturën hinduiste, por është shpërndarë gjerësisht nëpër botë dhe është praktikuar nga njerëz të ndryshëm me qëllime të ndryshme. Yoga përfaqëson një qasje të holistikës ndaj mirëqenies dhe përfshin trupin, mendjen dhe shpirtin. Në …