THËNIE

SHKEPUTUR NGA KURSI I DR.DZVID FRAWLEY YOGA, AYURVEDA, MANTRA AND MEDITATION

Gjithçka në univers është Purusha. Ndërgjegja apo Vetja ekziston kudo. Në çdo qënie ekziston i njëjti Un. Vetja (Purusha) ngjason me oqeanin ndërsa Prakriti (mëndja, trupi dhe bota e jashtme) me dallgët. Oqeani nuk është dallgë, por dhe dallga nuk ekziston pa të.