TRE FORMAT E GJUMIT

Në varësi të konstitucionit të trupit mjekësia e Ayurvedas e klasifikon gjumin në tre forma. Tre doshat Vata, Pita dhe Kafa kannë specifikat e tyre të cilat bazohen në elementët që i karakterizon. Për të njohur konsitucionin dhe mënyrën si funksionon trupi juaj në varësi të elementit natyror që e dominon Akademia e Shkencave Vedike vë në dispozicion testin e përcaktimit të Doshave.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *